Matthëus Passion

Op woensdag, witte donderdag, Goede Vrijdag was het weer zover: de Matthëus Passion werd opgevoerd in de bergkerk in Deventer! De kerk die begin dertiende eeuw was afgebouwd, huisvest elk jaar de gelegenheid om de compositiewerken van J.S. Bach te horen. Wikipedia schrijft over de uitvoering in Deventer: “Deze uitvoering tracht helemaal terug te gaan naar de uitvoering zoals Bach die bedoeld moet hebben, met de drie koren, de solisten en het orkest in kruisopstelling, zodat het verhaal als het ware ook fysiek tot uitdrukking wordt gebracht”. Behalve het feit om deze uitvoering zo waarlijk getrouw naar het oorspronkelijke doel terug te brengen, moeten praktisch gezien ook de deuren bewaakt worden, mocht er gespuis of andere ongewenste bezoekers binnenkomen. Daarvoor werd CHBOV Pro Deo ingeschakeld. We moesten drie uitgangen bewaken met vier personen. Omdat de voorstelling in kruisopstelling was kon men vanaf de zijkanten helaas niets zien van de muzikanten en zangers. De twee personen bij de hoofdingang konden wel iets zien maar konden het minder goed horen vanwege de dichte deuren. Door deze nobele taak uit te voeren krijgen wij als vereniging een bijdrage ter versterking van onze financiën. Een mooi uitje dus om onze vereniging mee van dienst te zijn en juist een mooi uitje die past bij onze vereniging.