Banden

   

VGS-Nederland

VGS-nederland

We zijn lid van VGS-Nederland, dit houdt in dat we banden hebben met verschillende
verenigingen in Nederland. Dit zijn de verenigingen met wie we banden hebben:

Banden

Regelmatig komen de besturen van de studentenverenigingen samen in de raadsvergadering om dingen te bespreken met betrekking tot studentikoos en christelijk Nederland.
Met de bovenstaande verenigingen hebben we dus banden. Dat betekent dat we bij feesten, gala’s en borrels worden uitgenodigd. Ook zijn er amicale weekenden waar wij elkaar ontmoeten. Daarnaast doen we aan ‘ontvoeren’. Hierbij reizen we af naar de stad van een andere vereniging, waar we proberen een bestuurslid van die vereniging mee te nemen. Vervolgens gaan we gezellig borrelen in Deventer samen met die andere vereniging.

IFES

Naast het VGS is CHBOV Pro Deo verbonden aan IFES-Nederland IFES staat voor International Fellowship of Evangelical Students. IFES biedt steun aan christelijke studenten en studentenverenigingen. Zo heeft elke stad een of meerdere studentenwerkers die de leden en besturen ondersteunen. IFES organiseert verschillende conferenties:

  • Live it! – Toerustingsconferentie voor studenten
  • Lead it! – Conferentie voor bestuursleden
  • Read it! – Conferentie voor kringleiders en -coaches