Banden

HBOLOOG

CHBOV Pro Deo is aangesloten bij het HBOLOOG, een overkoepelende organisatie voor christelijke HBO-studentenverenigingen in Nederland. Naast Pro Deo zijn nog drie andere verenigingen aan deze organisatie verbonden: Absens Carens, It Bernlef Ielde en Vis Vitalis.

   

VGS-Nederland

VGS-nederland

Momenteel zijn we aspirant lid van VGS-Nederland, dit houdt in dat wij in een traject zitten om lid te worden van VGS. We gaan banden aan met alle VGS-verenigingen en leren elkaar kennen van deze overkoepelende organisatie zijn momenteel negen verenigingen lid:

 • FQI – Kampen
 • VGSR – Rotterdam
 • VGSD – Delft
 • VGSW – Wageningen
 • GSV – Groningen
 • VGST – Enschede
 • VGSN-TQ ‘Thesaurum Quaeritans’ – Nijmegen
 • VGSL ‘Franciscus Gomarus’ – Leiden
 • VGSU – Utrecht
 • Betula pubescens – Arnhem
 • It Bernlef Ielde – Leeuwarden
 • Vis Vitalis – Dronten
 • Absens Carens – Zwolle

Banden

Regelmatig komen de besturen van de studentenverenigingen samen in de raadsvergadering om dingen te bespreken met betrekking tot studentikoos en christelijk Nederland.
Met de bovenstaande verenigingen hebben we dus banden. Dat betekent dat we bij feesten, gala’s en borrels worden uitgenodigd. Ook zijn er amicale weekenden waar wij elkaar ontmoeten. Daarnaast doen we aan ‘ontvoeren’. Hierbij reizen we af naar de stad van een andere vereniging, waar we proberen een bestuurslid van die vereniging mee te nemen. Vervolgens gaan we gezellig borrelen in Deventer samen met die andere vereniging.

IFES

Naast het HBOLOOG is CHBOV Pro Deo verbonden aan IFES-Nederland IFES staat voor International Fellowship of Evangelical Students. IFES biedt steun aan christelijke studenten en studentenverenigingen. Zo heeft elke stad een of meerdere studentenwerkers die de leden en besturen ondersteunen. IFES organiseert verschillende conferenties:

 • Live it! – Toerustingsconferentie voor studenten
 • Lead it! – Conferentie voor bestuursleden
 • Read it! – Conferentie voor kringleiders en -coaches
VGS Nederland » C.S.V. NEDERLAND