Sponsorplan

Inleiding

Als studentenvereniging hebben we sponsors nodig om draaiende te kunnen blijven. Ons doel is om samenwerking te vinden tussen uw bedrijf en onze studentenvereniging. Dit sponsorplan geeft een idee van de verschillende mogelijkheden betreffende de sponsoring/samenwerking.

Pro Deo

Christelijke HBO vereniging PRO DEO is op 18 december 1992 opgericht, in het huidige Jackies te Deventer. Tegenwoordig bestaat de vereniging uit een ledental van rond de dertig leden. Als studentenvereniging staan wij voor de ontwikkeling van studenten. Dit doen wij door iedere donderdag bijeen te komen voor diverse activiteiten. Deze activiteiten bestaan uit Bijbelstudies, thema avonden, ledenvergaderingen, soosavonden enzovoort. Buiten deze verenigingsactiviteiten op donderdag vinden er vele andere, studentikoze, ontmoetingen plaats.

Pro Deo is aangesloten bij Ifes-Nederland; de landelijke overkoepelende organen voor Christelijke studentenverenigingen. Hierdoor hebben wij contacten door het gehele land.

Activiteit op sociale media.

In de jaren groeien onze volgers via sociale media steeds meer. De volgers vallen onder een speciale doelgroep van net begonnen studenten tot afgestudeerden met een vaste baan.

Wij zijn als vereniging te vinden op verschillende sociale media platformen. Zo kunt u ons vinden op:

Facebook:  Prodeodeventer

Instagram: Chbovprodeo

De zoektocht naar een sociëteit.

Als studentenvereniging zijn wij momenteel niet in het bezit van een eigen sociëteit. Wij mogen nu al drie jaar elke donderdagavond gebruik maken van de eerste verdieping van de Zevende Hemel. We zouden graag een eigen ruimte willen, zodat we er onze eigen plek van kunnen maken. Voor een café zou dit bijvoorbeeld extra winst opleveren door extra verkoop van dranken.

Waarom zou u onze vereniging sponsoren?

Pro Deo is een  studentenvereniging die een actieve en enthousiaste houding aanneemt in de stad Deventer.  Sinds 1992 zijn we bezig onszelf kenbaar te maken aan de stad, de medestudenten, en het bedrijfsleven. Een vereniging van jonge enthousiaste studenten die in elke beroepssectoren aanwezig is en een aandeel heeft in Deventer. Wij laten ons op geheel eigen studentikoze wijze zien en daarin kunnen wij uw instelling op de kaart zetten en onder onze alumni naamsbekendheid verschaffen.

Elk bedrijf is anders en heeft daarom andere belangen bij sponsoring. Hier zijn wij als vereniging van bewust en bieden daarom verschillende mogelijkheden om uw vraag tegemoet te komen.  U kan bijvoorbeeld denken aan:

  • Een banner op onze website
  • Adverteren in ons verenigingsblad “Het PoDiuM”
  • Een banner in onze tweeweekse mail
  • Adverteren tijdens de introductieweek
  • Adverteren via onze sociale media platformen

Mogelijkheden tot sponsoring

Prijzenlijst:

Advertentie op de website.

Onze website is een informatiebron voor onze leden, maar ook voor externen. Op de website worden interessante stukken geschreven en er wordt een beeld geschetst van de vereniging. Ook via sociale media wordt er gerefereerd naar de website.

Kosten per jaar:  €50,-

Advertentie in het verenigingsmagazine.

Het magazine genaamd ‘Het PoDiuM’ komt twee keer per jaar uit en wordt verspreid onder de leden en donateurs. Hierin worden stukken geschreven ondergeschikt onder een thema die verdiepend, ludiek, of informatieve vormen aannemen.

Kosten per jaar:  €20,-

PR bericht op de sociale media.

In een bericht wordt uw support uiterlijk zes keer per jaar openbaar gemaakt aan al onze volgers. U kunt kiezen uit de verschillende sociale media platformen waar wij actief op zijn.

Kosten per post: €20,-​
Kosten per verhaal: €10,-

Aan een bericht op sociale media zitten een paar eisen, dat zijn:​
– Een post moet een pro deo tintje hebben, hierbij zullen wij u instantie inbeeld brengen en iets van de vereniging laten zien.
– De post wordt gemaakt in samenspraak met u en met de verantwoordelijke commissie.

Er is een mogelijkheid om de prijzen te bediscussiëren. Heeft u verder nog overige vragen, neem dan contact met ons op.